GDPR

Persondataforordningen og Team Trion´s

GDPR – General Data Protection Regulation trådte i kraft i 2016 men bringes først i anvendelse fra 25. maj 2018.

Hvad registrere Team Trion´s om hvalpekøbere?
Som opdrætter registrere vi almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på hvalpekøberne, ligesom vi registrere stambogsoplysninger, chipnummer og sundhedsoplysninger på de hunde, som vi har solgt til hvalpekøberene.

Vi vil i en periode opbevare oplysningerne i vort arkiv, således at vi evt. kan kontakte ejere i forbindelse med kennelarrangementer eller såfremt sundhedsrelaterede spørgsmål vedr. den solgte hund fordrer kontakt.

Oplysninger om en hvalpekøber, som det ikke længere er nødvendigt for opdrætteren at være i besiddelse af, vil blive slettet. Efter udløbet af en hunds levetid, er der ikke længere noget formål med at gemme hvalpekøbernes kontaktoplysninger og de vil blive makulerede/ slettede.

Videregivelse af oplysninger
Som opdrætter videregiver vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato på en hvalpekøber til Dansk Kennel Klub. Videregivelsen har til formål at sikre, at den nye ejer registreres som ejer af hunden, både hos DKK og hos Dansk Hunderegister.

Team Trion´s vil aldrig videregive oplysninger om hvalpekøberne til hverken til private eller til virksomheder der måtte ønske at markedsføre produkter over for hvalpekøberen.

 
Holstebro d. 25.05.2018
Kennel Team Trion's. CVR 40 69 98 99  | Tlf.: 31 90 37 06